મારા વિશે

પોતા વિષે કાઇ કહેવુ...થોડુ અજીબ તો લાગે જ છે..પણ બહુ થોડા લોકો મને જાણે છે, તેથી આ રિતે પુરા વિશ્વ સમક્ષ પોતા માટે કઇ કહેતા આનન્દ પણ તેટલો જ થાય છે. મારા દાદીમાથી વાર્તાઓ સામ્ભળતા-સામ્ભળતા નાનપણથી જ કલ્પનાઓ કરતા અને તેમા વિહરતા શીખી છુ. આજે પણ મને મારી કાલ્પનિક દુનિયા જ વધારે ગમે છે. જેનો સીધો સમ્બન્ધ મારી આન્તરીક પરિસ્થિતિ સાથે છે. જેમ દરેક વાર્તાનો અન્ત સુખદ હોય છે,તેવી જ રિતે મારા દરેક રસ્તા સુખ તરફ જ જાય છે. આમ હુ ખુબ જ હકારાત્મક વલણ ધરાવુ છુ. ક્યારેક નાની-નાની વાર્તા લખી લઉ છુ, તો ક્યારેક એકાદબે પન્ક્તિ કાવ્યની.. એકાદ વાર તો મારી ટુન્કી વાર્તા સ્પર્ધામા પણ મોક્લાવી છે..જોકે તેનુ મને કોઇ પરિણામ કે પારિતોષિક નથી મળ્યુ,પરન્તુ મારા આત્મવિશ્વાસમા જરુર વધારો થયો છે.. મારા દેશ અને મારા પ્રદેશ પ્રત્યે જરા વધારે પડતી લાગણી ધરાવુ છુ.તેના વિશે કૈ પણ નિષેધક સામ્ભળી નથી શક્તી.મારી ભાષાથી પણ તેટલોજ લગાવ છે.. અસત્ય બોલી નથી શકતી અને સામ્ભળી પણ નથી શકતી. મને ઝરમર વરસાદમા પલળવુ ગમે છે..રાતના અન્ધકારમા તારા જોવા ગમે છે.. "દરીયા કિનારે,વહેલી સવારે મારા પ્રિય લેખકનુ પુસ્તક અને સાથે મારુ પ્રિય સન્ગીત" આ મારી પહેલી અને અન્તિમ પસન્દગી છે..અને એજ મારા સુખની ચરમસીમા છે. જેટલુ મારી પાસે છે તેનાથી વધારેની મારી કોઇ ઇચ્છા કે અપેક્ષા નથી.

16 નવે, 2010

તું સુંદર છે..તું કહે હું સુંદર છું!!!!

સેંકડો સપનાઓ મારી આંખે ફૈલે,તારા હોવાપણાથી આ મૌસમ ડોલે..
તારે શ્વાસેશ્વાસે ફુલ ફોરમ મહેકે..હું કહું તું અતિ-અતિસુંદર છે.

તું કહે મારી આંખો મીન-સી!!!!

જેની વિશાળતાએ દરિયો ભાસે,ફેનિલસી ઇચ્છાઓ પ્રાસે પ્રાસે..
મારું કવન ભટકતું તેની આસેપાસે..હું કહું તવનયન જીવનપ્રદ છે.

તું કહે મારી વાણિ મધૂર!!!!

હોંઠ ફરકેને ત્યાં સરગમ ઝરે..શબ્દે શબ્દે પ્રાણ પત્થરે ભરે
મારા ગીતો પ્રગટે તારે એકેક સ્વરે..હું કહું તવનાદ લયસ્તર છે.

તું કહે મારી ઝૂલ્ફો ઘટા..તું કહે મારા હોંઠ મ્રુદુલ..
તું કહે મારે ચહેરે ચાંદ..તું કહે..તું કહે..તું કહે..!!!!

ઓહ! મારી સુંદરતાના ચાહક, થોડું મુજ રવને ગ્રહિશ?
તારી આ હસ્તિ તો મારું અસ્તિત્વ છે,
જીવન છે..સુંદર છે..સુંદરતમ છે.


 ઉષ્મા

2 ટિપ્પણીઓ: